Moderne løsninger innen regnskap

Hos Digi Regnskap er vi opptatte av å benytte de mest moderne og effektive løsningene som er tilgjengelig til en hver tid. Digitale løsninger bidrar til en effektivisering av hele regnskapsprosessen. Når man har et skybasert regnskapsprogram, slipper man å bruke papirer og du får tilgang til regnskapet fra hvor som helst. Alt du trenger er tilgang til internett, og du har full tilgang til regnskapet.

Viktige integrasjoner

Digitale regnskapsprogrammer har også integrasjoner med blant annet Altinn og nettbanker. Det er noe som gjør prosessen mye enklere i den daglige driften av bedriftens økonomi. Integrasjonen med banken tillater også automatisk bankavstemming, som sparer utrolig mye tid både for regnskapsfører og kunden. Moderne regnskapbyråer benytter systemene for å automatisere regnskapet.

Automatisk scanning

Maskinlæring blir bedre og bedre på moderne regnskapsprogrammer som vi bruker jevnlig. Disse programmene har nå lært seg å scanne fakturaer og legge inn informasjonen inn i systemet helt automatisk. Når du legger inn en faktura eller kvittering i programmet, vil den automatisk bli avlest og informasjonen blir lagt inn i systemet. Dette fungerer stort sett veldig bra, slik at man ikke trenger å gjøre noe selv. I Digi Regnskap er vi best kjent med Fiken og Tripletex sin Fakturatolk, men det finnes også lignende funksjoner på de fleste regnskapsprogrammer i dag.

Kommunikasjon

Kommunikasjonen mellom regnskapsføreren og klienten går også mye mer sømløst når man bruker et moderne regnskapsprogram. Regnskapsføreren får som regel tilgang til programmet, og kan derfor få tilgang til alle dokumenter uten at noe må overleveres fra klienten for hver gang.

Apper til mobile enheter

Det er ofte man ikke har tilgang til datamaskin, men fortsatt ønsker å legge noe i systemet. Kanskje har man for eksempel kjøpt inn kontorrekvisita og skal legge inn kvitteringen i systemet mens man er i butikken. Det er da en fordel å ha en app på mobilen som lar deg scanne inn kvitteringer og få den lagt direkte inn i regnskapssystemet.

Andre fordeler

Lønnssystem er også lettere med moderne regnskapsprogram.  Det er enklere å kjøre lønn, og det er direkte integrert opp mot Altinn for innhenting av skattekort.

Ta kontakt for oppsett av moderne løsninger i din bedrift

I Digi regnskap har vi god erfaring med de mest moderne og effektive skybaserte regnskapsprogrammene. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan sette opp et system som vil spare deg mest mulig tid og krefter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *