Tjenester

Digi Regnskap AS utfører regnskapet ONLINE regnskapsystem!

Online regnskapstjenester vil gi deg bedre kontroll og legger opp til bedre kommunikasjon mellom deg som kunde og oss som regnskapsbyrå. – Alt i et system – INGEN DOBBELPUNSHING AV BILAG.

I Digi Regnskap jobber vi slik at regnskapene er fortløpende ajourført, og på denne måten er det fortløpende god oversikt over kostnadsbildet, utestående fordringer og leverandørgjeld.

Vi tilbyr rutiner som sikrer deg en effektiv saksgang i egen bedrift samtidig med at kostnader til regnskap og revisor holdes på et minimum. Hvis du velger å bruke Digi Regnskap, som din regnskapsfører setter vi opp rutiner som minimerer tiden du må bruke på regnskapsføring, økonomi og rapportering.

Ønsker du å sette bort hele eller deler av regnskapet – Ditt valg!

Ved å la oss ta regnskapet kan du utnytte dine ressurser bedre og konsentrere deg om kjernevirksomheten i bedriften. Digi Regnskap sitt brede tjenestetilbud, systemer og kompetanse gir deg fleksibilitet til å velge hvilke funksjoner du vil utføre selv, og hvilke du vil ha vår bistand til. Vi kan tilby et bredt spekter fra tradisjonelle regnskapstjenester til å ta fullt ansvar for økonomifunksjonen i din bedrift. Uansett valg, vår fleksibilitet garanterer en partner å utvikle deg med.

Vi legger vekt på å være fleksible og vil derfor strekke oss langt for å tilby de tjenester, som din bedrift har behov for.

Våre dyktige og erfarne ansatte, kan bistå med følgende oppgaver for ditt selskap:

 • Regnskapsføring
 • Fakturering/purring
 • Lønn
 • Rådgivning
 • Konsulenttjeneste Tripletex
 • Rapportering
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Innlevering av oppgaver til det offentlige
 • Fakturering/purring
 • Årsoppgjør
 • Selvangivelsesdokumenter/Ligningspapirer
 • Etablering av selskap

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *