Forretningsførsel

FORRETNINGSFØRSEL

EffektRegnskap AS kan tilby forretningsførsel for boligsameier, borettslag, boligaksjeselskaper og velforeninger. Hos oss får styrene kontakt med kun en forretningsfører, som har totalansvaret for det enkelte boligselskap.
Forretningsføreren tar seg av alt forvaltnings-, regnskapsmessige og lønn.

Ved juridiske problemstillinger har vi svært erfarne samarbeidspartnere, som konsulteres ved behov.

DAGLIG DRIFT:

 • I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse og andre dokumenter
 • Føring av boligselskapets regnskap
 • Periodisk rapportering hvert kvartal
 • Lønn, skatt og arbeidsgiveravgift (styrehonorar, vaktmester )
 • Innrapportering til offentlige myndigheter
 • Utarbeidelse av budsjett
 • Likviditetsstyring
 • Rådgivning
 • Ligningsoppgaver

ANDRE TJENESTER:

 • Stiftelse av boligsameie
 • Seksjonering av eiendommer
 • Bistå i arbeidsgiverrollen
 • Vedlikeholdsplaner
 • Juridisk kompetanse på bolig

HUSLEIE OG FELLESKOSTNADER:

 • Innkreving av husleie/felleskostnader
 • Oversikter over forskudd og restanser
 • Effektive purrerutiner og inkasso via samarbeidene inkassobyrå

ÅRSMØTE:

I forbindelse med sameiemøter og generalforsamlinger tar vi oss av utsendelse av varsel og innkalling, utarbeidelse av regnskap og styreberetning, samt budsjettering om ønskelig. Før innkalling sendes ut kan forretningsfører delta på et budsjettmøte. På årsmøtet kan vi være ordstyrer, og vi har med utstyr for å kunne føre protokoll. Våre lokaler kan benyttes ved årsmøter

LÅN:

Vi kan på vegne av styret innhente tilbud på lån, og besørge for dokumentasjon i forbindelse med dette. I boligselskaper med fellesgjeld kan vi også tilrettelegge og administrere individuell nedbetaling.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *